Електромагнитна стимулация

Работата на устройствата ни за електромагнитна стимулация започват да получават все по-голямо внимание през последните няколко години по много причини:

– Може да се използват като инструмент за силова тренировка за здрави хора и спортисти;
– Може да се използват като рехабилитационен и превантивен инструмент за хора, които са частично или напълно обездвижени;
– Може да се използват като инструмент за тестване на нервната и/или мускулната функция;
– Може да се използва като инструмент за възстановяване след тренировка за спортисти.

Добави коментар